Danmark

Ny integrationsdirektør for DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp har ansat Kenneth Flex som ny direktør for DRC Integration. Kenneth Flex kommer med en stærk lederprofil og en unik erfaring fra både ansættelser i kommuner og konsulentvirksomheder, der samarbejder med og rådgiver kommuner samt bestyrelsesarbejde i fonde og socialøkonomiske virksomheder. Ansættelsen sker efter vidtgående tilpasning af DRC Integration, som Kenneth Flex vil være i spidsen for at konsolidere og videreudvikle.

Kenneth Flex tiltræder som ny direktør for DRC Integration den 1. februar 2021. DRC Integration leverer integrationsydelser inden for både familier, beskæftigelse, udvikling, vidensformidling og har ca. 7.000 frivillige. Kenneth er valgt for en unik indsigt i de kommunale velfærdsområder fra både kommuner, bestyrelsesarbejde og konsulentvirksomheder. Kenneth er uddannet Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med speciale i udviklingen i dansk socialpolitik.

Kenneth kommer fra en stilling som markedschef og partner i A-2 A/S, hvor han blandt andet havde ansvar for projekter i den kommunale sektor, fonde og selvejende institutioner. Tidligere har Kenneth været vicedirektør og direktør for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområderne i både Frederiksberg, Køge og Gentofte kommuner. En længere ansættelse som manager og senior manager i Deloittes afdeling for den offentlige sektor har udstyret DRC Integrations nye direktør med en stor metodemæssig værktøjskasse, ligesom Kenneth har en omfattende erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række fonde og socialøkonomiske virksomheder, hvis fælles træk er, at de samarbejder med kommuner om udsatte borgere. Det vil Danmarks største NGO og udbyder af integrationsløsninger få stor gavn af.

”Vi har ansat Kenneth Flex, fordi han besidder stærke lederkompetencer og en unik indsigt i samarbejde og opgaveløsning på tværs af kommuner, regioner og stat, der er afgørende for at sikre en fælles retning og en vellykket integrationsindsats. Kenneth har en betydelig indsigt i det socialfaglige område og i de vilkår og krav, man som samarbejdspartner til offentlige organisationer skal honorere, men også indsigt i metoder, vi som eksperter på integrationsområdet, ved virker,” fortæller Charlotte Slente, generalsekretær for DRC.

”Jeg glæder mig til at sætte mig i spidsen for DRC Integrations arbejde med at fremme integration af flygtninge og nytilkomne i det danske samfund.  Det er mit håb, at jeg vil blive oplevet som en hjælp og støtte til DRC Integration. Jeg ved, at der forud for min ansættelse har været arbejdet hårdt på at tilpasse DRC Integration til nye vilkår. Mit fokus vil særligt være på at omsætte og nyttiggøre den enorme erfaring hos de mange ansatte. En opgave jeg ser meget frem til,” siger Kenneth Flex.

Kenneth Flex er ny direktør for DRC Integration