Global

EU's Asyl og Migrationspagt

Ifølge DRC Dansk Flygtningehjælp indeholder forslaget til den nye EU-pagt om migration og asyl en bred vifte af bekymrende elementer, når det kommer til behandlingen af personer, der søger beskyttelse i EU.

DRC's generalsekretær, Charlotte Slente, glæder sig over EU Kommissionens initiativ til at reformere EU's asylsystem - men opfordrer samtidig til, at det bliver gjort med et fokus på beskyttelse af mennesker i nød.

”Branden i Moria-lejren på Lesbos og de situationer, vi nu har set alt for mange gange med skibe med migranter og flygtninge, der strander på Middelhavet og ikke kan få lov til at komme i land, understreger nødvendigheden af at gøre op med manglerne i det nuværende EU-asylsystem,” siger Charlotte Slente.

”I DRC Dansk Flygtningehjælp finder vi det bekymrende, at den nye pagt ser ud til primært at fokusere på grænsebevogtning snarere end på rettighederne for de mennesker, der søger international beskyttelse. Forslaget tyder på, at EU ikke har lært af fortidens fejl, så asylansøgere endnu engang risikerer at sidde fast uden afklaring under umenneskelige forhold, som vi for eksempel har set det i Moria-lejren på Lesbos. Hvad vi har set alt for længe er, at forsøg på at organisere en ekstra hurtig og effektiv asylprocedure samt at indespærre mennesker, som vi har set i de såkaldte hotspots i Grækenland og Italien, betyder, at asylansøgere ikke har en reel adgang til en fair asylprocedure og tilstrækkelig juridisk rådgivning. EU skal fokusere på at sikre ordentligt beskyttelse af mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse. Det er mennesker og ikke grænser, der har brug for beskyttelse,” siger Charlotte Slente.

Et vigtigt element i pagten er indførelsen af grænseprocedurer og en hurtig asylproces ved EU’s ydre grænser, migrationssamarbejde med tredjelande og dermed endnu et forsøg på hurtigt at kunne returnere de mennesker, som ikke får asyl.

”Vi frygter, at det store fokus på grænsebevogtning samt understregningen af, at der skal indføres endnu hurtigere asylprocedurer ved grænserne, vil forhindre mennesker, der ønsker at søge asyl i EU, adgang til fundamentale rettigheder. Vi er alle enige om, at afviste asylansøgere som udgangspunkt skal rejse hjem, men der er en reel risiko for, at for hurtige afvisninger og tilbagesendelser vil finde sted på bekostning af menneskerettighederne for dem, der søger beskyttelse. Eksemplerne med tortur og overgreb i libyske detentionscentre, historierne om voldelige overfald ved grænsen mellem Bosnien og Kroatien og antallet af mennesker, der dør på Middelhavet, men også allerede i forsøget på at krydse Sahara, burde tale for sig selv om, hvorfor dette er den forkerte vej at gå. Vi har hørt mange af ordene før, men alligevel oplever alt for mange mennesker stadig disse forfærdelige forhold. Det er derfor, EU-landene er nødt til at vende deres fokus henimod ægte solidaritet og beskyttelse af mennesker i nød,” siger Charlotte Slente.

”Det bekymrer os, at adgangen til at søge asyl ser ud til at blive formindsket. At søge asyl er en menneskeret, og forsøget fra EU’s side på at kopiere den såkaldte hotspot-tilgang, som vi blandt andet kender fra Moria, med dens åbenlyse mangler, er problematisk set fra både et moralsk og juridisk perspektiv,” siger Charlotte Slente.

Den nye pagt forholder sig også til det omdiskuterede spørgsmål om solidaritet blandt medlemsstaterne, og åbner op for forskellige muligheder for solidaritet blandt EU-landene afhængigt af forskellige scenarier.

”Den største udfordring i det europæiske asylsystem er manglen på reel solidaritet. Derfor er vi glade for at høre, at der nu bliver indført en solidaritetsmekanisme, men det afgørende er, at der er tale om ægte solidaritet. Et af elementerne i pagten er, at medlemslandene også kan udvise solidaritet ved at overtage ansvaret for at tilbagesende afviste asylansøgere, men det er i vores øjne langt fra solidaritet med mennesker. Desuden er det afgørende at huske på, at solidaritet både skal gælde for mennesker, der flygter fra forfølgelse, krige og katastrofer - og omfatte solidaritet mellem EU-medlemsstaterne,” siger Charlotte Slente.

DRC Dansk Flygtningehjælp har fem anbefalinger til en afbalanceret tilgang til asyl og migration med rettigheder og løsninger i centrum.

OBS: Se vores baggrundsartikel for mere information om Europas såkaldte ’flygtningekrise’.