DRC Fritidsindsats

Fritids- og foreningslivet er en introduktion til fantastiske fællesskaber og en kilde til varige venskaber. Derfor støtter Fritidspuljen bredt for at fremme fritids- og foreningslivet. Fritidspuljen giver støtte til kontingent og sommerferieaktiviteter, samt til etablering af aktiviteter. Støtten er målrettet børn, unge og familier med flygtningebaggrund. De præcise rammer for at kunne modtage støtte kan findes under de konkrete undersider. I udvalgte kommuner arbejder Fritidskorps med lokal brobygning til foreningslivet. Telefontid: tirsdag og torsdag fra kl. 10:00-15:00.