Ukraine

Landefakta

DRC’s etableringsår:

1998

Antal ansatte:

200

Antal flygtninge og fordrevne:

730.000

Situationen i Ukraine 

Konflikten i Ukraine har stået på siden foråret 2014, hvor to områder i den østlige Donbass-region erklærede sig som selvstændige stater. Konflikten har ført til en de-facto-opdeling af Ukraine, og mindst 730.000 mennesker er blevet internt fordrevne, mens 1 million mennesker er flygtet ud af landet. Det anslås, at hele 5,2 millioner mennesker er berørt af konflikten, og at 3,4 millioner mennesker har brug for humanitær bistand. 

På trods af adskillige aftaler om våbenhvile udsættes civile borgere regelmæssigt for vold - især langs den 427 kilometer lange 'kontaktlinje', der adskiller regeringskontrollerede områder fra de ikke-statsligt kontrollerede områder. De civile oplever jævnligt skader på deres hjem, de har svært ved at få adgang til nødvendige faciliteter, og de lever med faren fra landminer og sprængstoffer. 

Derudover gør opdelingen det svært for familier at opretholde forbindelsen på tværs af kontaktlinjen. Hver måned krydser mere end én million mennesker grænsen mellem de to områder via konstant overbelastede kontrolpunkter. Den langvarige konflikt har også haft negativ indvirkning på de lokale beboeres mulighed for at tjene til livets ophold og sat deres evner til at klare sig under hårdt pres.  

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har været i Ukraine i forskellige perioder af længere varighed siden 1998. I 1998-2000 og 2007-2013 havde vi fokus på dels genbosættelse af tartarer, der vendte tilbage til Krim fra Centralasien, og dels på at udvikle kapaciteten hos ukrainske asylmyndigheder og civilsamfundet, der arbejder med flygtningebørn. 

Siden november 2014 har vi arbejdet på tværs af forskellige sektorer i landet for at afhjælpe de stigende humanitære behov i landet. Vi yder blandt andet tilskud til at starte egen virksomhed – herunder individuel juridisk rådgivning og analyse, ligesom vi laver fortalerarbejde for at fremme et gunstigt miljø for små virksomheder, internt fordrevne ansatte og arbejdsgivere. 

I samfund, hvor minerydningsoperationer finder sted, modtager beboerne agro-pastoral forretningsstøtte og vigtig social infrastrukturstøtte fra DRC. 

DRC støtter også de nationale myndigheder i at opbygge kapacitet til at imødekomme internt fordrevnes og andre konfliktramte personers behov. Til dels takket være DRCs tidligere arbejde i Ukraine har vi veludviklede og tætte samarbejdsrelationer med lokale myndigheder på alle niveauer såvel som med andre ngo'er i landet. 

Kontakt

Claus Larsen

Regional Director

[email protected]

Brieuc Le Merle

Country Director

[email protected]