Libyen

Landefakta

DRC’s etableringsår:

2011

Antal ansatte:

171

Antal flygtninge og fordrevne:

1.300.000

Situationen i Libyen

Libyens civilbefolkning lider under konsekvenserne af en næsten ti år lang konflikt, og der er ingen politisk løsning i sigte. De langvarige uroligheder begyndte med oprøret mod regeringen i 2011, der siden udviklede sig til den aktuelle borgerkrig. I dag er det både uklart og omstridt hvem, der har regeringsmagten i Libyen, og landet er splittet mellem to rivaliserende lovgivere og et stigende antal væbnede grupper med forskellige ideologier og tilknytninger. Samtidig med langvarig konflikt, usikkerhed og politisk ustabilitet er den libyske retsstat brudt sammen, og de statslige institutioner, den offentlige sektor og økonomien fungerer ikke. 

På trods af ustabiliteten er Libyen fortsat både transit- og destinationsland for mange migranter, flygtninge og asylansøgere fra Afrika og Mellemøsten. Mange flygter fra vold, diskrimination, konflikter og menneskerettighedskrænkelser i deres hjemlande. Andre søger mod muligheden for arbejde og uddannelse eller genforening med deres familie. 

DRC’s arbejde 

DRC Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Libyen siden 2011. Vores mål er at sikre et værdigt og trygt liv for landets mest sårbare og udsatte grupper, herunder migranter, flygtninge, asylansøgere, internt fordrevne samt hjemvendte flygtninge og værtssamfund. Vi arbejder med beskyttelse, koordinering af uformelle bosættelser, husly, økonomisk bistand, distribution af fødevarer og basale fornødenheder, initiativer til at skabe sikre samfund og humanitær minerydning. Snart udvider vi aktiviteterne til også at omfatte vand, sanitet og hygiejne, retshjælp og indkomstskabende aktiviteter.

Kontakt

Scottsimmons DRC Oct 20 111

Scott Tind Simmons

Executive Director, Operations - Africa & Americas

[email protected]

James Curtis

Regional Director

[email protected]

Liam Kelly

Country Director

[email protected]