Hvad er kvoteflygtninge?

Siden 1979 har Danmark haft et fast genbosætningsprogram. Genbosatte flygtninge kaldes ofte kvoteflygtninge, fordi Danmark i mange år havde en fast kvote for, hvor mange flygtninge, som kunne genbosættes til Danmark. Kvoteflygtninge, som kommer til Danmark, får opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8.

Flygtninge, som er anerkendte af FN's flygtningeorganisation UNHCR, kan af UNHCR blive indstillet til at blive genbosat i andre lande. Flygtninge genbosættes som regel fra lande, som har modtaget mange flygtninge og ikke har mulighed for at tilbyde dem varige løsninger.

I 2017 besluttede Folketinget, at det skulle være op til Integrationsministeren årligt at bestemme, hvorvidt Danmark skulle modtage kvoteflygtninge. I perioden fra 2016 til 2018 modtog Danmark ingen kvoteflygtninge, men siden 2019 har Danmark genoptaget modtagelsen af kvoteflygtninge, om end i mindre omfang end tidligere.

Det er UNHCR, der beslutter, hvem der skal indstilles til genbosætning, og det er UNHCR, der beslutter hvilket land en flygtning skal indstilles til at blive genbosat til.