Hvad sker der, hvis man har opholdstilladelse som flygtning i et andet europæisk land?

Hvis man søger asyl i Danmark og allerede har opholdstilladelse som flygtning i et andet europæisk land (EU-landene samt Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz), kan Udlændingestyrelsen beslutte at afvise asylansøgningen. Det følger af udlændingelovens § 29b, at myndigheder kan afvise asylansøgere, som allerede har opnået opholdstilladelse som flygtninge.

Man har ret til at klage til Flygtningenævnet over afvisningen. Fristen for at klage er syv dage, og man har samtidig ret til at bede DRC Dansk Flygtningehjælp om at repræsentere sig under klageprocessen.

Når DRC Dansk Flygtningehjælp repræsenterer en asylansøger under klagesagen betyder det, at vi holder en samtale med asylansøgeren og skriver en klage, som vi sender til Flygtningenævnet. DRC Dansk Flygtningehjælp sørger også for at holde asylansøgeren orienteret om sagens udfald.

I modsætning til Dublin-proceduren har man ikke automatisk ret til at opholde sig i Danmark, mens Flygtningenævnet behandler klagesagen.