Retshjælp

DRC’s Asylafdeling kan hjælpe, hvis du vil klage over en Dublin- eller afvisningssag.

Dublin III-forordningen er en aftale mellem EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein. Forordningen definerer, hvilket land, der har ansvaret for at behandle en asylsag. Udgangspunktet er, at du som asylansøger skal have din asylansøgning behandlet i det europæiske land, hvor du først er blevet registreret af myndighederne eller har fået udstedt visum til.

Dublinreglerne har dog nogle undtagelser, og fx kan et land blive ansvarligt, hvis du har en ægtefælle, som har søgt asyl i landet eller har fået opholdstilladelse som flygtning.

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at de vil sende dig tilbage til et andet europæisk land, kan du klage. Du kan enten fortælle Udlændingestyrelsen, at du vil klage, under samtalen, eller du kan skrive det til dem bagefter. Fristen for at klage er syv dage.

Hvis du klager, og samtidig beder om at være repræsenteret af DRC Dansk Flygtningehjælp under klagesagen, sender Udlændingestyrelsen automatisk din sag videre til os. Herefter bliver du indkaldt til en samtale med en juridisk rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som hjælper dig med at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klagen sendes til Flygtningenævnet, som beslutter, hvorvidt din asylansøgning skal behandles i Danmark eller et andet europæisk land. Du kan ikke klage over Flygtningenævnets afgørelse.

Det er gratis at få retshjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp.

Klagemulighed i afvisningssager (såkaldte 29b-sager)

Hvis du har fået opholdstilladelse som flygtning i et andet EU-land samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, kan de danske myndigheder beslutte at afvise din ansøgning om asyl. Det følger af udlændingelovens § 29b.

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at din ansøgning om asyl skal afvises, kan du klage. Du kan enten fortælle Udlændingestyrelsen, at du vil klage, under samtalen, eller du kan skrive det til dem bagefter. Fristen for at klage er syv dage.

Hvis du klager, og samtidig beder om at være repræsenteret af DRC Dansk Flygtningehjælp under klagesagen, sender Udlændingestyrelsen automatisk din sag videre til os. Herefter bliver du indkaldt til en samtale med en juridisk rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som hjælper dig med at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klagen sendes til Flygtningenævnet, som beslutter, hvorvidt du kan blive i Danmark og få din asylansøgning behandlet, eller om du skal sendes tilbage til det europæiske land, hvor du har en opholdstilladelse. Du kan ikke klage over Flygtningenævnets afgørelse.

Det er gratis at få retshjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp.

Kontakt

Asylrådgivning

DRCs asylafdeling

+45 3373 5000 [email protected]

Informationsmateriale