Integration i Danmark

Forskellen, der gør en forskel for sagsbehandlere

En familiebehandler gjorde en stor forskel for en familie påvirket af traumer fra krig, flugt og et liv i eksil. ”Jeg forstår mor meget bedre nu. Og hun fremstår mere energisk og fysisk stærk,” fortæller sagsbehandler efter forløbet med familiebehandleren fra DRC Integration.

Forskellen, der gør en forskel, handler om fleksibilitet, kultur og forståelse af traume. Det bidrager til ro, udvikling og et bedre samarbejde mellem myndighed og familie.

”Vi var i tvivl om mors kompetencer og kunne ikke helt forstå, hvad der foregik i familien. Derfor vidste vi heller ikke hvilke behov, der var, og hvad der var det rigtige at gøre,” fortæller en sagsbehandler fra Sjælland om en situation, som fik dem til at kontakte DRC Integrations familiebehandlerteam.

Mistilliden mellem borger og myndighedspersoner var stor. Børnene var ikke i aldersvarende udvikling. Og mor var mærket af traume.  

For vores familiebehandlere er det meget forskellige situationer, de møder i hverdagen på jobbet. I familier påvirket af traumer efter krig, flugt og et liv i eksil, er udfordringer i forældreevnen en situation, vi ofte møder. Her er samarbejdet med og tilliden mellem sagsbehandleren fra kommunen, forældrene og familiebehandleren afgørende for succes. 

Sagsbehandleren fortæller, hvordan moderen observerede sine børn på distance – uden at forstå eller magte kontakt eller at tage aktiv del i leg eller trøst. Sagsbehandleren oplevede, at moderen ikke stolede på hende og ikke forstod, hvad hun ville og skulle tage sig af som myndighed.  

"Det er vigtigt, at komme godt fra start, når der er så meget nyt, der skal forstås og læres. Familiebehandleren gav den nødvendige tryghed, så mor kunne lytte, spørge og forstå,” fortæller sagsbehandleren.  

Hvem kan jeg stole på?
Som flygtning fra krig, katastrofe og vold, havde moderen været vant til at scanne miljøer og mennesker. Flugt handler om overlevelse. Hvem kan jeg stole på? Vil de mig og mine børn det godt? Hvad gør de med mine børn, når jeg ikke er der? Og svarene er baseret på den erfaring, man har med i bagagen. 

”Vi oplevede, hvordan DRC Integrations familiebehandler hurtigt fik etableret en tillidsbærende kontakt.” fortæller sagsbehandleren.  

Familiebehandleren gav den nødvendige tryghed, så mor kunne lytte, spørge og forstå

Sagsbehandler, Sjælland

Moderen kunne spejle sig i familiebehandleren, som med udtryk, kropssprog og fortælling kunne rumme, dele og besvare hendes spørgsmål. Familiebehandleren fremstod autentisk og troværdig. Samtidig kunne hun fortælle om personerne, hensigterne og samarbejdet i det, moderen oplevede som et truende og distanceret ’system’.  

Familiebehandler, mor og børn begyndte at lave ting sammen.  ”Hun fungerede som et forbillede og en rollemodel”.  

Moderen kunne se og opleve børnenes glæde og udvikling. Aktiviteter og leg blev tilrettelagt konkret, praktisk, roligt og rart, så både hun og børnene kunne deltage. Nøgleord var stabilitet, kontinuerlighed og anerkendelse. Familiebehandleren fungerede som bindeled mellem mor og myndighed og institution.  

Løsninger baseret på viden og observationer
”Familiebehandlerens tilbagemeldinger var altid relevante og kompetente. Vi fik en større forståelse for mor og kunne se fremskridtene”, fortæller sagsbehandleren.  
”Hun var god til at finde på nye kreative løsninger baseret på faktuel viden og observationer”.  

Høj grad af fleksibilitet er nødvendig hos familiebehandleren, så der kan handles på vigtige øjeblikke, når de opstår. Tryghed og gennemsigtighed bidrog til samtaler om fælles løsninger mellem mor, sagsbehandler og familiebehandler.  

Traumeviden er afgørende i arbejdet
Viden om et traumes årsag og sprog er afgørende for at kunne regulere mor og børns nervesystem. Først da kan vi forvente, at de kan relatere til nye mennesker og reflektere over egen situation.  

”Moderen har virkelig rykket sig. Leg og aktiviteter er blevet meningsfulde for hende”, fortæller sagsbehandleren.  

Og sagsbehandleren har fået en ny indsigt i moderens baggrund og reaktioner:  
”Jeg forstår mor meget bedre nu. Og hun fremstår mere energisk og fysisk stærk”.  

Børnenes trivsel er også steget, og de udvikler sig stille og roligt i børnehave og skole.  
”Jeg bliver kontaktet, når det er nødvendigt, ellers skal familiebehandleren og familien have arbejdsro”, slutter sagsbehandleren.  

 

* Den konkrete historie her er anonymiseret af hensyn til borgerne. For at sikre anonymiseringen er historien stykket sammen af interview med tre sagsbehandlere fra tre forskellige Sjællandske kommuner.

Vil du høre mere om mulighederne for et samarbejde, så kontakt os

DRC Integration Caroline Aagaard Madsen

Caroline Aagaard Madsen

Afdelingsleder, Børn & Familie

+45 26778807 [email protected]
DRC Integration Marianne Badstue

Marianne Badstue

Chef, Børn & Familie

+45 22248762 [email protected]