Integration i Danmark

Konsekvenser for kvinder af negativ social kontrol

WEBINAR, 28. oktober 2021

Kursets indhold

En undersøgelse gennemført af Als Research på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune viser blandt andet at:

  • Flertallet af jobcentermedarbejderne oplever, at både traditionelle kønsrolleopfattelser og decideret social kontrol af etniske minoritetskvinder udgør reelt eksisterende barrierer for beskæftigelse, der som minimum må tillægges "nogen" betydning, når man ser på det samlede billede af de barrierer, der påvirker kvinderne.

Hvorfor finder negativ social kontrol sted, hvad er omfanget, hvad skal man være opmærksom på, kan det forebygges og hvordan skal man håndtere det, hvis man opdager, at det finder sted?

Disse spørgsmål kommer vi omkring på kurset, som omfatter oplæg, øvelser og diskussioner.

Målgruppe

Alle der i deres arbejde møder børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund

Medarbejdere i skoler, institutioner, boligforeninger, jobcenter mv.

Program 

8.30-9.15 Oplæg ved Mette Fenger, Hvad er formålet med adfærdsregulering og hvilke familiestrukturer er den med til at opretholde?

Pause

9.30-10.45 Oplæg ved Bjarke Følner, forfatter til rapporten ”Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse”, som oplægget tager udgangspunkt i.

Pause

10.55-12.00 Oplæg ved Jette Thulin, Hvordan kan man adressere problematikken forebyggende.

 

Tid og sted

Tid:   28. oktober, kl. 8.30 - 12:00
Sted: Online
Pris:  825 kr. 

Tilmeld dig her

     

PÅ SKÆRMEN

Mette Fenger
Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, DRC Integration
Mette Fenger er seniorrådgiver og daglig leder af kursusafdelingen i Viden og udvikling og er cand. mag. i arabisk og etnografi. Mette har beskæftiget sig med integration af flygtninge og indvandrere i ca. 20 år og har stor erfaring i at undervise i bl.a. kulturforståelse og inklusion af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet både for medarbejdere i kommuner, virksomheder og frivillige. 

Bjarke Følner 
Partner, ALS Reseach
Bjarke er uddannet cand. mag. i Minoritetsstudier og Historie fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og University of Edinburgh.
Hos Als Research arbejder Bjarke med projektledelse, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger, evalueringer og kommunikationsopgaver. Bjarke er forfatter til en lang række rapporter og publikationer inden for børne- og unge-, integrations-, uddannelses- og ligestillingsområdet. Han yder ligeledes strategisk rådgivning i relation til implementering og evaluering af projekter på disse områder.

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for Viden og
Udvikling. Jette afholder bl.a. undervisning og kompetenceudvikling af
lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring i at undervise og
arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Hun har efteruddannelse
som narrativ terapeut, i neuroaffektiv supervision, i mønsterbrydningsprocesser, i dansk som andet sprog m.m. og er underviser på kampagnen Ret til Ligestilling

Vil du høre mere kan du kontakte os her

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]