Integration i Danmark

Den narrative tilgang i samspil med den neurosekventielle model

Dette kursus henvender sig til dig, der kunne være interesseret i at få redskaber til at tolke de symptomer og reaktioner, du oplever i mødet med etniske minoriteter.

Arbejder du med borgere med etnisk minoritetsbaggrund, oplever du måske nogle gange, at du mangler redskaber til at forstå, de reaktioner og symptomer du kan opleve i mødet?

Den neurosekventielle tilgang bygger på en forståelse af, at hjernen udvikles i sekvenser, hvor de højere kognitive lag har udviklet sig som overbygninger på lavere, ældre lag af hjernen. Ved voldsomme hændelser kan den kognitive del af hjernen ’lukke ned’, og de ældre dele af hjernen kan tage over og skabe store problemer med at fungere i en almindelig hverdag. I den neurosekventielle model findes derfor forklaringer og bud på, hvordan du forstår borgerne.

Narrativ praksis har fokus på fortællinger om det vigtige i menneskers liv. Her undersøger man, hvad et problem kan kaldes i personens egen fortælling. I den narrative metode søger man at adskille personen fra sit problem, så det bliver muligt at arbejde med de fortællinger som peger mod fremtid. Med det neurosekventielle som fundament, giver den narrative tilgang kvalificerede bud på, hvordan du kan få ressourcer talt frem hos borgeren. 

Med den narrative tilgang i samspil med den neurosekventielle model får du redskaber til at forstå og håndtere mødet med borgeren i praksis.

Tid og sted

Dato og tid: 9. februar 2023, kl. 9:30-15.00
Sted: Odense (lokation følger)
Pris: 780 kr.

Tilmeld dig her

På Scenen

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Jette har derudover efteruddannelse i narrativ terapi, neuroaffektiv supervision, dansk som andetsprog m.m.

Vil du høre mere, kan du kontakte os her

Jette Thulin

Konsulent, Viden og Udvikling, Integration

+45 26302278 [email protected]