Integration i Danmark

Forældre i dansk kontekst

Forældre som kommer til Danmark oplever ofte usikkerhed, i forhold til den forskel der kan være, på at opdrage børn og teenagere i Danmark og andre steder i verden.

Forældre

Nogle familier har oplevelser med i bagagen, som kan være en forhindring for, at familielivet kan blive det samme som i hjemlandet.

Mange spørgsmål kan dukke op:

  • Hvordan opdrager man i Danmark
  • Kan danske normer for opdragelse forenes med mine?
  • Hvad er vigtigt for mine børn og hvordan støtter jeg dem, hvis jeg ikke kan sproget så godt og ikke kender systemets muligheder?
  • Foregår opdragelsen i daginstitution og skole

Program

Oplægget er kombineret oplæg, debat og erfaringsudveksling. Målgruppen er forældre med anden etnisk oprindelse end dansk. Gruppen skal kunne forstå og tale dansk, eller der skal være relevante tolke til stede.

Kurset foregår i pågældende kommune, boligforening, skole ect. Arrangør står for tolke, lokaler og forplejning.

Priseksempel: 20 deltagere, 2½ time, 5000 kr + moms og transport.

Vores eksperter

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Jette har endvidere efteruddannelse som narrativ terapeut, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.

Kontakt os for at høre nærmere

Jette Thulin

Konsulent, Viden og Udvikling, Integration

+45 26302278 [email protected]