Integration i Danmark

Nye MindSpring-forløb for ukrainere

Mange ukrainske familier er kommet til Danmark siden krigen i Ukraine begyndte. Det er en vanskelig situation med savn og frygt og en krig, der stadig er i gang. MindSpring giver mulighed for at dele disse oplevelser og erfaringer og tackle udfordringerne sammen med andre i samme situation.

Hvad er MindSpring?

MindSpring er et psykosocialt gruppeforløb, hvor personer med flugtbaggrund får styrket deres handlekompetencer gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og livet i eksil. Formålet er at styrke deres psykiske og sociale trivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk. MindSpring betyder ”en ny begyndelse”. Det illustrerer, at deltagerne i et MindSpring-forløb får nye handlekompetencer i forhold til forskellige daglige udfordringer – både af praktisk, følelsesmæssig og opdragelsesmæssig karakter.

MindSpring er oprindeligt udviklet af den hollandske psykolog Paul Sterk på baggrund af hans arbejde med flygtninge med tilbagevendende psykiske problemer. Siden 2010 har Dansk Flygtningehjælp implementeret metoden i en dansk kontekst gennem MindSpring Kompetencecenter, som fortsat udvikler metoden til forskellige målgrupper. DRC Dansk Flygtningehjælp har nu modtaget fondsmidler fra Det Obelske Familiefond og Velliv Foreningen til at igangsætte MindSpring-forløb for borgere fra Ukraine, der er kommet til Danmark på grund af krigen. Med disse flotte donationer kan vi tilbyde MindSpring-forløb for ukrainere helt gratis. 

 

Et MindSpring-forløb for ukrainere

 • Består af 5-6 gruppemøder af to timers varighed.
 • Har typisk 8-10 deltagere i en gruppe.
 • Foregår på ukrainsk/russisk.
 • Faciliteres af en MindSpring-træner med ukrainsk baggrund samt en fagperson fra DRC.
 • Bygger på en peer-to-peer tilgang, hvilket vil sige, at ligesindede mødes og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden ud fra deres egne erfaringer.

 

Temaer i MindSpring for ukrainere

Vi laver MindSpring-forløb for både børn, unge og voksne. Herunder kan I se hvilke temaer, der arbejdes med i de forskelle målgrupper.

Børn 9-14 år

 • At være ny i et andet land
 • Tryghed og tillid
 • Identitet og identitetsforandring
 • Følelser, stress og traumer
 • Ensomhed, bekymringer og savn

Unge 15-30 år

 • At være ny i et andet land
 • Identitet og identitetsforandring
 • Stress og traumer
 • Køn, seksualitet og rettigheder
 • Ensomhed, fællesskab og savn

Forældre

 • At være forældre i et nyt land
 • Opdragelses- og læringsmetoder
 • Identitet og identitetsforandring
 • Ægteskab, kønsrelaterede problemstillinger og savn
 • Stress og traumer

 

Kom i gang med MindSpring

 

 • Vi stiller to trænere til rådighed, og I sørger for et lokale, hvor gruppeforløbet kan foregå.
 • I samler en gruppe på ca. 8-10 ukrainere med flugtbaggrund, der kan indgå i enten børne,- unge eller forældregrupper.
 • Vi stiller tolk til rådighed.
 • Vi sørger for materialer og forplejning.
 • Vi vil i et samarbejde med jer evaluere forløbet, hvis dette ønskes.
 • Hvis I ønsker det, kan I selv blive uddannet i at afholde MindSpring-forløb på vores trænerkursus i september. Det er også muligt at afholde MindSpring-forløb for andre flygtningegrupper. Kontakt os for at høre mere.

MindSpring-trænerne

I MindSpring for ukrainere faciliteres gruppeforløbet af to trænere, som er ansat af DRC Dansk Flygtningehjælp, hvoraf den ene har ukrainsk baggrund, og den anden er en professionel fagperson med erfaring i arbejdet med borgere, der har flygtningebaggrund. Det, at gruppeforløbene foregår på deltagernes modersmål, kan give adgang til at sætte ord på tanker og følelser, hvilket er væsentligt for udbyttet af forløbene.

 

Læs mere om MindSpring her www.MindSpring-grupper.dk

Hent foldere om MindSpring for ukrainere her

Kontakt os for at høre mere

Ane Nørgaard Hamilton

Konsulent

+45 60 39 77 02 [email protected]