Hvordan hjælper DRC Dansk Flygtningehjælp personer, der er flygtet fra krigen i Ukraine? 


Dansk Flygtningehjælp beskytter og støtter flygtninge, der ankommer til Danmark fra Ukraine. Det gør vi gennem:  

  • Asylrådgivning og støtte til beskyttelse af flygtninge fra Ukraine. 
  • Støtte nationale og lokale myndigheder i at modtage og integrere flygtninge, der ankommer fra Ukraine. 
  • Støtte til et værdigt liv i Danmark gennem DRC’s store og landsdækkende netværk af frivillige. 
  • Koordination og teknisk bistand til at understøtte mobilisering blandt den danske befolkning og den ukrainske diaspora.  

DRC Dansk Flygtningehjælp har siden etableringen i Danmark i 1956, haft en ledende rolle i forhold til at sikre beskyttelse af flygtninge og asylansøgeres rettigheder, støtte til integration og mobilisering af frivillige, der ønsker at hjælpe flygtninge og asylansøgere i Danmark. Det betyder, at DRC har et solidt udgangspunkt for at give juridisk - og integrationsrådgivning til flygtninge og asylansøgere, yde teknisk bistand til danske myndigheder og mobilisere frivillige til lokalt at støtte op om integrationen ind i det danske samfund.  

Den ukrainske diaspora er stor i Danmark og derfor fokusere DRC Dansk Flygtningehjælp også på at støtte op om deres arbejde med at hjælpe de ukrainere, der kommer til Danmark. I samarbejde med de ukrainske diaspora og DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige netværk vil vi skabe et overblik over, hvilke behov flygtninge, der kommer fra Ukraine har, og støtte koordinationen af en samlet indsats fra civilsamfundet.