Skal jeg, som tilbyder husly til nyankomne ukrainere, have en børneattest? 


Hvis du vælger at tilbyde husly til nyankomne ukrainere, vil det nogle steder i landet ske efter aftale med den kommune, du bor i, og andre steder vil det ske i privat regi. Hvis det sker i samarbejde med kommunen, vil du formentlig blive bedt om at sende din børneattest til kommunen, men hvis du gør det i privat regi, vil der ikke være et sted at sende børneattesten hen.  

DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer til at alle, der tilbyder husly til nyankomne ukrainere, orienterer sig om børnebeskyttelse i det frivillige arbejde for at sikre tryghed og beskyttelse af de børn, der kommer i ens hjem.