Hjælp til job og CV

Der er stort fokus på at flygtninge finder beskæftigelse, når de er parate til det, da det er en af de ting, som fremmer deres trivsel og deltagelse i det danske samfund. Derfor hjælper mange frivillige med at skrive et cv og øve inden jobsamtalen