Integration

Traumer kan give uregulerede nervesystemer