Frivillig hjemvenden og styrket integration

"Frivillig hjemvenden og styrket integration” er et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp, Kolding, Haderslev, Nyborg og Skive Kommune.

Materialer

At vælge sit hjemland er en ny undersøgelse af, hvordan deltagelse i en afklaringsrejse for nogen er et skridt i retningen mod en endelig repatriering og for andre en afklaring om, at Danmark også i fremtiden forbliver deres hjemland.

Undersøgelsen er udarbejdet af DRC Integration i regi af Projekt ”Frivillig hjemvenden og styrket integration”, som er et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp, Kolding, Haderslev, Nyborg og Skive Kommune, som et af projekterne i SIRIs pulje.

Afklaringsrejsen kan for professionelle rådgivere og sagsbehandlere bruges som et redskab til at understøtte det frivillige valg, der skal træffes i forbindelse med repatriering.

Hvad er formålet?

Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, videndeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget, som forankres i de fire deltagende kommuner og kan inspirere og overføres til andre kommuner.

Repratriering

Projekt Frivillig Hjemvenden og Styrket Integration